Пясъчна отливка

Пясъчна отливка
 • Газонепропускливи отливки до 1000 кг във форми за отливане с размери до 3000 х 3000 х 800 мм
 • Ръчни форми
 • Отливки на модели от стиропор

Алуминиева отливка в калъп

Алуминиева отливка в калъп
 • Газонепропускливи отливки до 330 кг и максимален диаметър до 1800 мм
 • Собствено производство на инструментална екипировка
 • CAD дизайн на инструментална екипировка

Отливане на алуминий под високо налягане

Отливане на алуминий под високо налягане
 • Газонепропускливи на отливки до 20 кг
 • Машини за отливане от 180 до 2000 т леене под налягане
 • Собствено производство на инструменти
 • CAD дизайн на инструменти

Обработка с ЦПУ

Обработка с ЦПУ
 • Напълно автоматизиран стругов център
  • Напълно автоматично подаване на инструмента
  • 24/7
  • Тегло до 100кг и диаметър на детайла до 1000 мм
 • Най-съвременни и модерни CNC - обработващи центрове
  • Максимален диаметър на въртене до 1050 мм
  • Максимални работни ходове 4000 x 1200 x 1400 мм

Проверка

Проверка
 • Тест за твърдост
 • Химични анализи
 • Механични изпитания
 • Тестове за плътност и газонепропускливост на отливките
  • Напълно автоматизирано изпитване ya плътност и газонепропускливост до 100 кг
  • Ръчно изпитване за плътност и газонепропускливост до 1000 кг
 • Тест под налягане до 100 бар

Управление на качеството

Управление на качеството
 • Одобрения/Сертификати/Персонал
  • ISO 9001: 2015
  • SVTI
  • AD 2000-W 0
  • DGR 97/23/EG Anh. I, Параграф 4.3
  • AD 2000-HP 0
  • Сертифициран международен експерт по заваряване

Заваряване Алуминий

Заваряване Алуминий
 • Газонепропускливи отливки със листов материал
 • Дебелина на листов материал до 70 мм
 • Частично и напълно автоматизирани процеси на заваряване